Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Johannes 14 : 6

Privacy

Bijbelclub 'Het Lichtpunt' vindt het belangrijk om goed om te gaan met de gegevens die wij van anderen hebben gekregen. Dit gaat zowel om online als 'offline' gegevens. Hieronder een uitleg van ons privacybeleid.

Er worden alleen gegevens verzameld door Bijbelclub 'Het Lichtpunt' die daadwerkelijk nodig zijn voor het functioneren van de Bijbelclub. Zo vragen en bewaren we de namen en adressen van kinderen om ze op te kunnen halen voor de Bijbelclub. Deze gegevens bewaren we alleen van kinderen die ook echt naar de Bijbelclub komen. Als een kind een jaar lang niet is gekomen worden de gegevens van het betreffende kind verwijderd.

Zogenoemde 'bijzondere persoonsgegevens' - bijvoorbeeld ras, godsdienst of gezondheid - worden door ons niet verzameld of opgeslagen. Iedereen is immers welkom bij God!

Bijbelclubhetlichtpunt.nl, de website van Bijbelclub 'Het Lichtpunt', maakt op het openbare gedeelte geen gebruik van cookies. Wel wordt er een log-bestand bijgehouden waarin bezoekers (opgeslagen als IP-adressen) en bezochte bestanden met bijbehorende tijden worden opgeslagen. Deze log wordt alleen gebruikt voor veiligheid. Dit houdt in dat de het log-bestand als bewijsmateriaal kan dienen bij toegang van ongewenste bezoekers aan de website. Dit bestand is alleen toegankelijk voor de webmaster van bijbelclubhetlichtpunt.nl.

Voor medewerkers gelden andere voorwaarden. Deze zijn terug te vinden in het beveiligde gedeelte van de website.

Graag wil Bijbelclub 'Het Lichtpunt' u erop wijzen dat u altijd de gegevens die wij van u bewaren kunt laten verwijderen door een mail te sturen naar info@bijbelclubhetlichtpunt.nl waarin u ten minste uw naam vermeld. Uw gegevens zullen dan zo snel mogelijk verwijderd worden.

not available right now not available right now not available right now