Jezus zegt: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Johannes 14 : 6

Bijbelclub Het Lichtpunt is gestart in 1978. De club heette toen De Goede Herder en werd opgericht door de Gereformeerde Gemeente van Rotterdam-Zuid. Sinds deze gemeente vertrokken is uit de kerk aan het Mijnsheerenplein naar Barendrecht, valt de club onder verantwoordelijkheid van de Gereformeerde Gemeente van Barendrecht.

Wat wij geloven

De Bijbel neemt als het Woord van God bij ons een centrale plaats in. In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen. Aanvankelijk was alles in volmaakte harmonie, omdat de mens heilig met God leefde. Doordat de mens Gods gebod heeft overtreden, ging dit allemaal verloren. De mens moest sterven als straf op de zonde. Toch laat God Zijn liefde blijken door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus naar de aarde te zenden. Hij wilde vrijwillig lijden en sterven als Borg en daardoor kunnen zondaren van hun zondeschuld en zondelast worden bevrijd en tot ware gelovigen worden gemaakt. Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest. De Heilige Geest gebruikt daarvoor de Bijbel. Zo schept God in hen een nieuw geestelijk leven om tot Zijn eer te leven. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen loven. Buiten Christus moeten we voor eeuwig verloren gaan. Het is dus noodzakelijk dat we Hem als onze Redder leren kennen in ons leven.

not available right now not available right now not available right now